I Start I Kontakt I
VisualMILL 2012 oraz RhinoCAM 2012 już dostępne Drukuj Email
VisualMILL 2012


Najnowsza wersja VisualMILL 2012 oraz RhinoCAM 2012 już do pobrania w zakładce Pobierz.

Aby dowiedzieć się co nowego w VisualMILL 2012 kliknij tutaj .

Aby poznać więcej szczegółów oraz zapoznać się z konfiguracją VisualMILL 2012 oraz RhinoCAM 2012 odwiedź stronę http://www.mecsoft.com (strona w języku angielskim)

 
VisualMILL Drukuj Email
VisualMill 2012 - to program CAM, który w pełnej wersji pozwala na przygotowanie kodu NC na frezarki 2.5 osiowe, 3 osiowe, 4 osiowe oraz 5 osiowe sterowane płynnie. System CAM - VisualMill w relacji do umiarkowanej ceny oferuje stosunkowo dużo możliwości i interesujących nowych rozwiązań. Dzięki przeglądarce, przypominającej drzewo projektu występujące w programach CAD 3D, program jest wygodny w obsłudze. Użytkownik na osobnych zakładkach widzi zdefiniowane: półfabrykat, narzędzia, operacje wykorzystane podczas obróbki części. Program ma wbudowany edytor wygenerowanej ścieżki narzędzia, dzięki czemu zaawansowani użytkownicy mają możliwość jej ręcznej modyfikacji. VisualMill, oprócz otwierania standardowych formatów wymiany plików modeli 3D (bryłowych i powierzchniowych), ma możliwość wczytywania plików w natywnych formatach programu SolidWorks przy użyciu specjalnego dodatku. Program posiada sporą bazę postprocesorów do różnych sterowań, między innymi takich marek jak: Fanuc, Haas, Heiden Hain, Mitsubishi, Siemens.
VisualTURN  
 
Porównanie Drukuj Email
VisualMILL 6.0  jest dostępny w trzech opcjach różniących się funkcjonalnością:
  • VisualMILL Standard (STD) - najprostszy i najtańszy pakiet, w którym projektowanie obróbki zostało ograniczone do programowania maszyn w trzech osiach
  • VisualMILL  4 oś - podstawowy pakiet poszerzony o dodatek umożliwiający programowanie maszyn wykorzystujących czwartą oś sterowaną płynnie
  • VisualMILL Professional (PRO) - ma możliwość projektowania obróbki na maszyny z czwartą osią płynną i piątą indeksowaną, dodatkowo posiada poszerzony zbiór strategii obróbek w zakresie trzech osi
Tworzenie i edycja geometrii VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Tworzenie rysunków 2D
3D Cad  (ograniczony)
Modelowanie bryłowe
Wymiarowanie
Warstwy
Nieograniczone cofanie
Schowek
Teksty pisane czcionkami True Type
Narzędzia pomiarowe
Import plików VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
IGES
AutoCAD DXF, DWG
STL/SLA
STEP
Raw Triangle
VRML
Rhinoceros CAD, 3dm
Solidworks (za dopłatą)
Tworzenie półfabrykatu VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Półfabrykat prostopadłościenny
Półfabrykat prostopadłościenny z części
Półfabrykat cylindryczny  
Półfabrykat cylindryczny z części  
Półfabrykat z naddatków    
Półfabrykat z regionów    
Półfabrykat z zaznaczenia    
Eksport do pliku STL    
Frezowanie 2 ½ osi VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Obróbka kieszeni
Obróbka kształtowa
Planowanie płaszczyzn
Wycinanie
Wycinanie zgrubne
Fazowanie
Frezowanie otworów
Gwintowanie
Obróbka resztek    
Frezowanie 3 osiowe VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Kształtowanie zgrubne
Wierszowanie wykańczające
Kształtowanie wykańczające
Obróbka promieniowa
Obróbka spiralna
Zgrubne wgłębne    
Kształtowanie półwykańczające    
Wgłębne półwykańczające    
Rzutowanie 2D - kieszeni    
Rzutowanie 3D – kształtowa    
Rzutowanie 3D – kieszeni    
Ołówkowa    
Resztek wgłębień profilu    
Regionów płaskich    
Wierszowanie wypukłości    
Wykańczające wypukłości    
Po krzywej    
Między prowadnicami    
¦cieżka z G-Kodu    
Frezowanie 4 osie VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Stół obrotowy  
4 oś obróbka czołowa  
4 oś obróbka kieszeni  
4 oś obróbka kształtowa  
4 oś obróbka zgrubna  
4 oś obróbka wykańczająca  
4 oś rowki  
Frezowanie 5 osi VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
oś indeksowana    
Obróbka otworów VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Automatyczny wybór i sortowanie otworów
Wiercenie
Gwintowanie
Wytaczanie
Wytaczanie wsteczne
Cykle wiercenia definiowalne przez użytkownika
Wiercenie 4 osiowe  
Gwintowanie 4 osiowe  
Wytaczanie 4 osiowe  
Wytaczanie wsteczne 4 osiowe  
Symulacja ścieżki VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Animacja ruchu narzędzia
Symulacja skrawanego materiału
Zaawansowana symulacja skrawanego materiału  
Narzędzia VisualMILL STD 4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Standardowe frezy (kulisty, płaski, z zaokrąglonym krawędziami czoła, stożkowy, do gwintów)
Standardowe wiertła (wiertło, gwintownik, wytaczak, wytaczak wsteczny)
Frezy kształtujące    
Wykrywanie kolizji oprawki narzędzia    
Edycja ścieżki VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Edytor ścieżki narzędzia    
Edytor post-procesorów VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Generator post-procesorów
Symulacja cykli
Interpolacja kołowa
Ruch śrubowy
Ruch spiralny
Definicja cykli użytkowanika
5 oś    
Inne VisualMILL STD 4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Dokumentacja narzędziowa na bazie HTML    
Baza wiedzy      
Generowanie regionów z płaskich obszarów      
Generowanie regionów  z zarysu modelu
     
Generowanie regionów podwójnego kontaktu narzędzia
     
Generowanie regionów kolizji oprawki narzędzia      
Programy użytkowe VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Program do edycji i analizy g-kodu (MCU Lite)
Program X-pert DNC dla pojedynczego portu
 
Narzędzia Drukuj Email
Baza wiedzy
Daje możliwość zapisania technologii obróbki wraz z użytymi parametrami dla określonego modelu i wykorzystać ją dla elementów o podobnej strategii wytwarzania. Po wczytaniu technologii należy jedynie wybrać nowe regiony obróbki i przeliczyć ścieżkę narzędzia na nowo.

Posuwy/Prędkości
Wbudowany arkusz kalkulacyjny dobierający posuwy i prędkości obrotowe na podstawie materiału i zdefiniowanego narzędzia.

posuwy_predkosci.gifRaporty
Generowanie raportów z użytą technologią zawierających informacje: o operacjach, użytych narzędziach, zastosowanych posuwach, długości programu i czasach obróbki. Istnieje również możliwość wygenerowania raportu wydania narzędzi z magazynu, które zostały użyte do wykonania obróbki detalu w programie.


Magazyn narzędzi

W programie można w łatwy sposób stworzyć własny magazyn narzędzi. Raz zdefiniowane narzędzia można wielokrotnie wykorzystywać w projektowanych procesach obróbki. Dodatkowym atutem jest możliwość przypisania informacji o narzędziu (numer narzędzia, poprawki, chłodzenie), które będą generowane wraz z kodem NC. W programie można zdefiniować narzędzia takie jak: noże do toczenia, noże do wytaczania, noże do rowków i przecinania, noże do gwintów, wiertła, nawiertaki, rozwiertaki, gwintowniki.

NarzędziaSymulacja

Dla poszczególnych operacji obróbki można przeprowadzić animację ruchu narzędzia po zaprogramowanej ścieżce. Użytkownik ma możliwość podejrzenia w trybie symulacji procesu usuwania materiału z półfabrykatu. Podczas symulacji program wskazuje kolizje oprawki narzędzia z obrabianym detalem. Po wykonanej obróbce istnieje możliwość porównania obrobionej części z zaprojektowanym detalem poprzez wyświetlenie pozostałych naddatków. Dla zadanych parametrów program przelicza czasy maszynowe.


Dodatkowe narzędzia

Multi-DNC – aplikacja przeznaczona do komunikacji komputera PC z obrabiarkami CNC. MCU MetaCut Utilities – aplikacja, która pracuje bezpośrednio na wygenerowanym pliku ze ścieżką narzędzia. Wśród możliwości programu można wyróżnić: interpretację kodu z graficznym przedstawieniem, weryfikację, analizę plików, wprowadzanie poprawek oraz porównywanie plików NC.
 
Operacje Drukuj Email

W zależności od wersji, program VisualMILL ma dostępnych wiele strategii obróbki.

VisualMILL - wersja podstawowa posiada operacje z grupy Frezowanie 2 2/1 Osi, Frezowanie 3 osiowe, Obróbka otworów

VisualMILL z 4 osią - posiada dodatkowo operacja z grupy Frezowanie 4 osiowe oraz dodatkowe opje obróbki otworów dla 4 osi

VisualMILL Pro - dochodzą funkcje zaawasowanej obróbki 3 osiowej

 

 

 
przykład 
 
 
 
 
 
przykład
 
 
przykład
przykład
 
 
 
przykład
przykład
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
przykład
 

 

 
przykład
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Postprocesory Drukuj Email
Poniżej znajduje się lista postprocesorów dostępnych w programie VisualMILL i AlibreCAM. Aby użyć postprocesor z poniższej listy, zapisz wybrany plik *.smp do katalogu Posts znajdującego się w folderze instalacyjnym VisualMILL/AlibreCAM. Każdy postprocesor może być modyfikowany przy pomocy generatora post-procesorów dostępnego w programie.

Aby zapisać postprocesor na dysku lokalnym, kliknij prawym klawiszem na wybranym pliku i wybierz polecenie "zapisz element docelowy jako"


AbilitySystems EMC-Sherline-MM IselISO Roland MDX-500,650
AbilitySystemsATC Excello Komo Roland MDX-650ATC
Acramatic ExtraTech Kosy RolandMDX-40
Acu-rite Fadal Larken Saic
Adept Fagor Leblond Selca
Ahha Fanuc0m Mach1 Servo
AllenBradley Fanuc1 Mach2 ServoATC
Anilam 3000M Fanuc11m Mach3 Sharnoa-Tiger4 
Anilam 6000M Fanuc18i-MB Mach3-ATC Sherline
AutoGrav Fanuc2 Mach3-Sherline  Sherline-EMC-Inch
AXYZ  Fanuc3 MachineMate Sherline-EMC-MM
AxyzGCode Fanuc6 Maho SherlineMach3
Bdm Fanuc6MB MaxNC ShopBot
Benchmen FanucLewis Mazak ShopBotGCode
Biemmepi Flashcut Mektronix Siemens
BridgePort FlashCutMM Meldas SiemensISO
BridgePortBoss4 Flexicam MicroProtoMill Simple
CamSoft Folken MicroSystems SuperCAM
CamTech Fptiger MicroSystemsATC Taig
Centroid Gemini-d MillMasterPro TechnoIsel
CentroidBill General Milltronics TechnoIselMac200
CharlyRobotEnglish Gerber MitsubishiM64 Tekcel
CharlyRobotMetric Glnumeri MitsubishiM65 Thermwood40
Cielle Haas MultiCam Thermwood91000
Cincinatti Haas_with cut_comp MYTMill Tiger
Cincy HeidenHain155 Num10xx Tormach 
Cncjr-Inch HeidenHain2500B ATC Okuma Tosnuc
Cncjr-Metric HeidenHain370 OP5600-002 TurboCNC
Cortini L300 HeidenHain402 OsaiMetric Turner
Crusader HeidenHain407 PC2100Vickers VersaRout
C-Tek HeidenHain426 PCNC Vickers
Datron HeidenHain430 PracticalCNC VickersPC2100
Deckel HeidenHain502 Precix Vytek
DeckelGrundig HeidenHain530 PrecixATC WinGCNC
DeskCNC HeidenHainISO PrecixHPGL XNC-CNI
DeskCNC-ezRouter HitachiSeiki ProLight Yasnac
DirectMotion HPGL ProTrak Yeager
DynaMech Hurco Roland  
Dynapath Isel Roland EGX-300  
EMC-Sherline-Inch IselATC Roland MDX-3,15,20  
 
VisualMILL dla SolidWorks Drukuj Email
VisualMILL poprzez integrację ze środowiskiem SolidWorks, ze względu na swą cenę i potencjał stwarza nowe możliwości dla użytkowników tego systemu. Wbudowany na zasadzie plug-in’u do modułu modelowania części pozwala na efektywną obróbkę modeli w zakresie: 2-1/2 osi, 3 osi, 4 osi oraz 5 osi indeksowanej. Modelowanie CAD, generowanie ścieżki narzędzia oraz przeprowadzenie symulacji obróbki jeszcze nigdy nie było tak łatwe i przyjemne. VisualMILL w wersji dla programu SolidWorks jest interesującą alternatywą dla użytkowników tego systemu za niewielkie pieniądze.
 
VisualMILL dla Alibre Design Drukuj Email
VisualMILL (plug-in pod nazwą Alibre CAM) jest oprogramowaniem wspomagającym projektowanie obróbki na frezerskich centrach obróbczych. Integruje się w pełni z Alibre Design dzięki czemu wprowadzenie zmian w modelu 3D nie wymaga ponownego opracowania obróbki. Alibre CAM, w zależności od pakietu, umożliwia programowanie obróbki w zakresie od 2.5 osi do 5 osiowej obróbki indeksowanej.
Więcej informacji na stronie: www.alibre.pl
 

  Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem produktów MecSoft CAM.


Rzetelna Firma title=