I Start I Kontakt I
Narzędzia Drukuj Email
Baza wiedzy
Daje możliwość zapisania technologii obróbki wraz z użytymi parametrami dla określonego modelu i wykorzystać ją dla elementów o podobnej strategii wytwarzania. Po wczytaniu technologii należy jedynie wybrać nowe regiony obróbki i przeliczyć ścieżkę narzędzia na nowo.

Posuwy/Prędkości
Wbudowany arkusz kalkulacyjny dobierający posuwy i prędkości obrotowe na podstawie materiału i zdefiniowanego narzędzia.

posuwy_predkosci.gifRaporty
Generowanie raportów z użytą technologią zawierających informacje: o operacjach, użytych narzędziach, zastosowanych posuwach, długości programu i czasach obróbki. Istnieje również możliwość wygenerowania raportu wydania narzędzi z magazynu, które zostały użyte do wykonania obróbki detalu w programie.


Magazyn narzędzi

W programie można w łatwy sposób stworzyć własny magazyn narzędzi. Raz zdefiniowane narzędzia można wielokrotnie wykorzystywać w projektowanych procesach obróbki. Dodatkowym atutem jest możliwość przypisania informacji o narzędziu (numer narzędzia, poprawki, chłodzenie), które będą generowane wraz z kodem NC. W programie można zdefiniować narzędzia takie jak: noże do toczenia, noże do wytaczania, noże do rowków i przecinania, noże do gwintów, wiertła, nawiertaki, rozwiertaki, gwintowniki.

NarzędziaSymulacja

Dla poszczególnych operacji obróbki można przeprowadzić animację ruchu narzędzia po zaprogramowanej ścieżce. Użytkownik ma możliwość podejrzenia w trybie symulacji procesu usuwania materiału z półfabrykatu. Podczas symulacji program wskazuje kolizje oprawki narzędzia z obrabianym detalem. Po wykonanej obróbce istnieje możliwość porównania obrobionej części z zaprojektowanym detalem poprzez wyświetlenie pozostałych naddatków. Dla zadanych parametrów program przelicza czasy maszynowe.


Dodatkowe narzędzia

Multi-DNC – aplikacja przeznaczona do komunikacji komputera PC z obrabiarkami CNC. MCU MetaCut Utilities – aplikacja, która pracuje bezpośrednio na wygenerowanym pliku ze ścieżką narzędzia. Wśród możliwości programu można wyróżnić: interpretację kodu z graficznym przedstawieniem, weryfikację, analizę plików, wprowadzanie poprawek oraz porównywanie plików NC.
 

  Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem produktów MecSoft CAM.


Rzetelna Firma title=