I Start I Kontakt I
Porównanie Drukuj Email
VisualMILL 6.0  jest dostępny w trzech opcjach różniących się funkcjonalnością:
  • VisualMILL Standard (STD) - najprostszy i najtańszy pakiet, w którym projektowanie obróbki zostało ograniczone do programowania maszyn w trzech osiach
  • VisualMILL  4 oś - podstawowy pakiet poszerzony o dodatek umożliwiający programowanie maszyn wykorzystujących czwartą oś sterowaną płynnie
  • VisualMILL Professional (PRO) - ma możliwość projektowania obróbki na maszyny z czwartą osią płynną i piątą indeksowaną, dodatkowo posiada poszerzony zbiór strategii obróbek w zakresie trzech osi
Tworzenie i edycja geometrii VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Tworzenie rysunków 2D
3D Cad  (ograniczony)
Modelowanie bryłowe
Wymiarowanie
Warstwy
Nieograniczone cofanie
Schowek
Teksty pisane czcionkami True Type
Narzędzia pomiarowe
Import plików VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
IGES
AutoCAD DXF, DWG
STL/SLA
STEP
Raw Triangle
VRML
Rhinoceros CAD, 3dm
Solidworks (za dopłatą)
Tworzenie półfabrykatu VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Półfabrykat prostopadłościenny
Półfabrykat prostopadłościenny z części
Półfabrykat cylindryczny  
Półfabrykat cylindryczny z części  
Półfabrykat z naddatków    
Półfabrykat z regionów    
Półfabrykat z zaznaczenia    
Eksport do pliku STL    
Frezowanie 2 ½ osi VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Obróbka kieszeni
Obróbka kształtowa
Planowanie płaszczyzn
Wycinanie
Wycinanie zgrubne
Fazowanie
Frezowanie otworów
Gwintowanie
Obróbka resztek    
Frezowanie 3 osiowe VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Kształtowanie zgrubne
Wierszowanie wykańczające
Kształtowanie wykańczające
Obróbka promieniowa
Obróbka spiralna
Zgrubne wgłębne    
Kształtowanie półwykańczające    
Wgłębne półwykańczające    
Rzutowanie 2D - kieszeni    
Rzutowanie 3D – kształtowa    
Rzutowanie 3D – kieszeni    
Ołówkowa    
Resztek wgłębień profilu    
Regionów płaskich    
Wierszowanie wypukłości    
Wykańczające wypukłości    
Po krzywej    
Między prowadnicami    
¦cieżka z G-Kodu    
Frezowanie 4 osie VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Stół obrotowy  
4 oś obróbka czołowa  
4 oś obróbka kieszeni  
4 oś obróbka kształtowa  
4 oś obróbka zgrubna  
4 oś obróbka wykańczająca  
4 oś rowki  
Frezowanie 5 osi VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
oś indeksowana    
Obróbka otworów VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Automatyczny wybór i sortowanie otworów
Wiercenie
Gwintowanie
Wytaczanie
Wytaczanie wsteczne
Cykle wiercenia definiowalne przez użytkownika
Wiercenie 4 osiowe  
Gwintowanie 4 osiowe  
Wytaczanie 4 osiowe  
Wytaczanie wsteczne 4 osiowe  
Symulacja ścieżki VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Animacja ruchu narzędzia
Symulacja skrawanego materiału
Zaawansowana symulacja skrawanego materiału  
Narzędzia VisualMILL STD 4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Standardowe frezy (kulisty, płaski, z zaokrąglonym krawędziami czoła, stożkowy, do gwintów)
Standardowe wiertła (wiertło, gwintownik, wytaczak, wytaczak wsteczny)
Frezy kształtujące    
Wykrywanie kolizji oprawki narzędzia    
Edycja ścieżki VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Edytor ścieżki narzędzia    
Edytor post-procesorów VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Generator post-procesorów
Symulacja cykli
Interpolacja kołowa
Ruch śrubowy
Ruch spiralny
Definicja cykli użytkowanika
5 oś    
Inne VisualMILL STD 4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Dokumentacja narzędziowa na bazie HTML    
Baza wiedzy      
Generowanie regionów z płaskich obszarów      
Generowanie regionów  z zarysu modelu
     
Generowanie regionów podwójnego kontaktu narzędzia
     
Generowanie regionów kolizji oprawki narzędzia      
Programy użytkowe VisualMILL STD
4th Axis Add-On VisualMILL PRO
Program do edycji i analizy g-kodu (MCU Lite)
Program X-pert DNC dla pojedynczego portu
 

  Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem produktów MecSoft CAM.


Rzetelna Firma title=